חברה בע"מ

חברה בע"מ

חברה בע"מ – חברה בע"מ מאפשרת לבעלי החברה לקבל אחריות מוגבלת על ענייני החברה, הבעלות על החברה מקנה להם את הזכות ליהנות מרווחי החברה לצד