על פי דרישת רשויות המס בישראל כל בעל עסק נדרש לנהל פנקסי חשבונות או כפי שמרבית העצמאים נוהגים לכנות "ניהול ספרים".
ניהול הספרים כולל רישום ותיעוד של כל ההכנסות והוצאות העסק.
קיימים תנאים ודרישות שונות עבור ישויות עסקיות שונות כמו: עוסק פטור, עוסק מורשה וחברות שונות.
מאמר זה נועד בכדי להסביר מהן דרישות רשויות המס עבור ניהול ספרים לעסקים שהגדרתם היא עוסק מורשה.

מיהו עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא כל אדם המחליט לשנות את הסטטוס המיסוי שלו משכיר לעצמאי ונרשם ברשויות המס.
כל מי שהוא עוסק מורשה מחויב לגבות מלקוחותיו מע"מ על כל עסקה שהוא מבצע והוא נדרש להעביר את סכום הגבייה לרשויות המס.
עוסק מורשה רשאי גם לקזז את המע"מ ששילם עבור הוצאות בגין רכישה של מוצרים או שירותים שרכש לעסק.
עוסק מורשה מחויב להוציא חשבונית מס עבור כל עסקה.
עוסק מורשה מחויב בדיווח לרשויות המע"מ על מחזור העסקאות של העסק, על המע"מ שגבה מלקוחותיו ועל המע"מ שקיזז בגלל הרכישות שביצע עבור העסק.
מיסוי הרווחים של עוסק מורשה מתבצע באופן דומה למיסוי של שכיר ועל פי אותן מדרגות המס, אך בניגוד לשכיר, עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות עסקיות.

מה המטרה של ניהול ספרים של עוסק מורשה?

ניהול ספרים של עוסק מורשה צריך לכלול רישום ותיעוד של חשבוניות מס וקבלות על כל סכום שמייצג את הכנסות העסק אשר נגבו מהלקוחות.
עוסק מורשה נדרש לדווח ולרשום בספרי החשבונות שלו כל סכום שמתקבל בעסק שלו בכל צורה שהיא אם זה באמצעות צ'קים, מזומן, צ'קים דחויים, מקדמות תשלום או כרטיסי אשראי.
כמו כן, במידה והעסק הוא בתחום מכירת מוצרים, העוסק המורשה נדרש לנהל רשימת מלאי מדויקת ועדכנית.
ניהול ספרים מדויק בעסק של עוסק מורשה הוא בעל חשיבות רבה בהתנהלות של בעל העסק מול רשות המסים.
זו הסיבה שרבים מהעוסקים המורשים מסתייעים באנשי מקצועי כמו יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

כיצד מבוצע ניהול ספרים?

ניהול הספרים משתנים בהתאם למאפייני העסק. עסקים שונים מחויבים לדרישות והגבלות שונות מצד רשויות המס.
להלן מספר דוגמאות לספרים שונים:

ספר תקבולים ותשלומים:

ספר זה יתעד את ההכנסות וההוצאות של העוסק ובו ירשמו התגמולים ותשלומים בצרוף תאריך ביצוע התשלום.
התיעוד בספר זה יהווה את הבסיס לחישוב ההכנסה החייבת במס של העוסק ואת גובה המס אותו הוא חייב לשלם.
בספר תקבולים ותשלומים יירשם כל תקבול וכל תשלום הנוגעים להכנסות ולהוצאות העסקיות בציון התעודה והתאריך.
אם חלק מההכנסות התקבלו באמצעות שיקים, יש לרשום פרטים מזהים של השיק כגון: מספר הצ'ק ושם הבנק שעליו נמשך.

ספר קופה

ניהול ספר זה רלוונטי רק לעוסקים מורשים אשר מפעילים קופה רושמת בעסק שלהם.
ספר הקופה צריך לתעד כל תשלום ותקבול ולציין את תאריך הקבלה.
ניתן לרשום באופן ידני אולם, כיום כמעט כל בעלי העסקים עושים שימוש במערכות אוטומטיות.
למעשה סרט התשלום שנפלט מהקופה מהווה חלק מרכזי של ספר הקופה. בנוסף, אם נתקבלו גם תקבולים בשיקים יש כמובן גם כאן לציין פרטי זיהוי של השיקים.

ספר תנועות המלאי

עוסק מורשה המנהל עסק למכירת מוצרים פיזיים נדרש לנהל ספר תנועות מלאי.
ספר תנועת מלאי צריך לתעד כל כניסה או יציאה של סחורה מתחילת השנה ועד סופה.

ספר כניסת סחורה

בספר כניסת סחורה ירשמו כניסות סחורה לעסק עם תיעוד התאריך של כניסת הסחורה, שם הספק, פירוט הסחורה וכמות.

ספר ההזמנות

ספר הזמנות יתעד את ההזמנות שמתקבלות בעסק ובו יירשם המספר הסידורי של ההזמנה, תאריך קבלת הזמנה, שם המזמין וכתובתו ותיאור הסחורה או השירות שהוזמנו.

ניהול ספרים מקצועי עבור עוסק מורשה

התנהלות מול רשויות המס צריכה לעשות באופן מדויק, עדכני ומקצועי.
לכן, אם אתה עוסק מורשה, מומלץ מאוד שתיעזר באיש מקצוע מתאים כמו רואה חשבון שיסייע לך לבצע ניהול ספרים מקצועי עבור העסק שלך.