הצהרת הון מוגש למס הכנסה באמצעות טופס וכך מספק תמונת מצב מדויקת על נכסים והכנסות. מס הכנסה מבקש להצהיר על הון של עסק או אדם אחת לתקופה, אין פרקי זמן ידועים מראש בהם מס הכנסה באים בדרישה והם יכולים לבקש מאותו עסק או מאותו אדם לעיטים תכופות יותר מאדם אחר.

מטרת הצהרת הון

באמצעות טופס הצהרת הון, רשויות המס יכולות לגלות ביתר קלות על הכנסות שאינן מדווחות בדוחות השנתיים וכך לקבוע את רמת הכנסותיו של הנישום, לקבל תמונה ברורה וגלויה על ההון של האדם או העסק ולוודא שאכן ישנו הסבר לכל מה שמוצג בהצהרה ושהיא תואמת למצב בפועל.

שני החלקים המרכיבים הצהרת הון

בהצהרת הון עליכם לדווח עבור שני חלקים. הראשון, עליכם למסור מידע אמין ומדויק עבור כל השייך לעסק שלכם כמו רווחים מעסקאות ועוד ובנוסף, עליכם לדווח על רכישות שביצעתם השייכות אליכם באופן אישי כמו קניית בית מגורים וכדומה. השני, כחלק מאותה הצהרה אתם נדרשים לפרט כמו כן על רכושכם כמו תכניות חיסכון, ניירות ערך נכסים, הון עצמי ועוד לצד התחייבויות כספיות שונות כמו הלוואות או משכנתא.

מי נדרש להגיש הצהרת הון?

בגדול ניתן לומר שכל מי שפתח תיק במס הכנסה וחייב בהגשת דו"ח שנתי חייב בהגשת הצהרת הון. ולכן כל עוסק פטור, עוסק מורשה ובעלי חברות בע"מ נדרשים להגיש הצהרה זו. אך לא רק, כשרשות המיסים מגלה כי אדם רכש לאחרונה נכס מקרקעין או רכב יוקרה או כל נכס משמעותי אחר, אותו אדם יתבקש להצהיר על הונו.

במקרה של פתיחת תיק במס הכנסה, הנישום יקבל לאחר מספר חודשים בודדים מרגע פתיחת התיק בקשה להצהרת הון ראשונה. על הנישום להשיב את ההצהרה לרשות מס הכנסה עד 120 ימים ממועד קבלתה. ברוב המקרים יהיה עליכם להגיש הצהרת הון אחת ל 4 או 5 שנים אך ישנם מקרים בהם מס הכנסה מבקשים הצהרת הון מבעל עסק או אדם אפילו לעיתים תכופות יותר.