הנהלת חשבונות – על מה כל העניין? האם מדובר בשירות כה חשוב? ומדוע זקוקים לו? מסתבר שרישום ותיעוד פעולות עסקיות בספרי החשבונות של החברה היא מטלתו העיקרית של רואה חשבון. רואה חשבון ראוי מבין את הפעילות העסקית, תוך הקניית כלים טובים לפיתוח העסק וצמיחתו.

אין חובה לרשום את הצורה החשבונית בתיאום מושלם עם התבנית המשפטית, מאחר שעל הרישום להתבצע עם בתאמה לתבנית הכספית / כלכלית. חשוב להבין כי הנהלת חשבונות אינה מסתכמת רק ברישום חשבוני, אלא הרבה מעבר לזאת. ייעודה העיקרי של הנהלת חשבונות הוא בזיהוי מגמות בעסק והתראה לגביו אצל סגל ההנהלה בחברה. תיעוד היסטוריה של פעולות כמו מעקב אחר תזרים המזומנים מאפשרת להסיק מסקנות חשובות באמצעותן ניתן ליצור פתרונות ולהגיע לדרכים יעילות לשיפור הדרך העסקית, לטובת צמיחה מתמדת.

כל ילד בגן יודע שמטרתו של עסק היא יצירת רווחים; על מנת לאפשר זאת, יש לבחון באופן מתמיד את מכלול הפעולות החשבונאיות המתבצעות בעסק. הנהלת חשבונות איכותית מציגה את תמונת המצב העסקית ומאפשרת להבין מה קורה בתוכו ובסביבתו המיידית. הנהלת חשבונות שאינה טובה מספיק עשויה לערער את יציבותו של העסק ולמנוע את החשיפה ההכרחית לתמונת מצב כספית נכונה.

הנהלת חשבונות מקצועית מתחילה בקביעת הליכים לניהול תקין של פעולות חשבונאיות. כל עסק חייב לתעד את פעילותו הכספית על-מנת לאפשר שליטה בהוצאות והבנה של הכנסות. סיבה חשובה נוספת לשכירת שירותיו של רואה חשבון היא עניין הפקת תלושי שכר; מנהל החברה או יושב הראש שלה אינם פנויים לביצוע עבודה כזו ועל כן ראוי שיפקידו אותה בידיו של מי שמתמחה בביצוע עבודות חשבוניות מאין אלו.

לא ידועים מקרים בהם בעלי עסק חברות או עסקים מורשים ששכרו שירותי הנהלת חשבונות או ראיית חשבון לעסק – והתחרטו על כך.