האם מגיע לכם החזרי מס?

החזרי מס - מרכז מידע רואי החשבון בישראל

אנחנו רוצים להאמין שכולנו משלמים מס הכנסה, לפחות שרובנו משלמים אותו. בעניין של כספים כולנו רוצים להיות אלו שמקבלים ולא רק נותנים או משלמים כספים. בעניין של בעלי עסקים ואזרחים שכירים אנחנו צריכים לדווח ולשלם את המיסים הקבועים בחוק למס הכנסה. ישנם מקרים בהם אנחנו יכולים לקבל החזרי מס מהמדינה. החזרי המס הם בעצם אותם כספים שאדם שילם לרשויות המס והוא זכאי להם בחזרה בהתאם לתנאים מסוימים.

למה המדינה מחזירה מס?

על פי החוק במדינת ישראל החזר מס מגיע למי שהעביר כספים יותר ממה שהיה צריך להעביר למס הכנסה. הסיבה המרכזית לה משלמים יותר ממה שמגיע למס הכנסה ובעקבות כך ישנם החזרים היא מכיוון חישובי מס הכנסה הם על בסיס שנתי (קלנדרי, מה 1 לינואר ועד ל 31 דצמבר) מה שנקרא גם שנת מס.

סיבות נוספת בגינן ישנם המקבלים החזרי מס הן: מי שמפקיד כספים לקופות גמל ולקרנות השתלמות, תשלומי מס על פיקדונות וניירות ערך, ביטוחים, ילדים, חיילים משוחררים, מי שזכאי לתואר, למי שרכש מקצוע, עולים חדשים, מי שמחזיק בקרוב משפחה במוסד, תרומה למוסד ציבורי ועוד סיבות נוספות שניתן למצוא ברשות המיסים.

כמה שנים רטרו ניתן לבקש החזרי מס?

ישנה מגבלה למשך הזמן בו אנחנו יכולים לשלם את המיסים שעלינו שלשם כמו מס הכנסה וכן זה פקר זמן זהה שברשותנו לבקש החזרי מס. החוק בישראל מאפשר לשלם ולבקש החזרים 6 שנים לאחור מתום שנת המס לגביה. לצורך הדוגמא, בשנת 2020 ניתן יהיה לקבל החזר מס משנת המס 2014 ואילך ולא בעבור השנים שקדמו לשנת המס הזו.

מה צריך לעשות על מנת לקבל החזרי מס?

כדי לקבל החזרים המגיעים לכם על פי החוק יהיה עליכם למלא טפסים ולשלוח אותם לרשויות. מי שעצמאי יהיה עליו להוכיח לפי הספרים שהוא שילם יותר מיסים משהיה צריך, עליו להוכיח תרומות שביצע, וכן טפסים נוספים בהתאם לבקשתו. במקרה של שכיר ומעוניין לבקש החזר מס עליו למלא טופס "החזר מס לשכירים" יחד עם הטופס הזה יהיה על השכיר להציג טופס 106, אישורים מביטוח לאומי, אישורים מהרשות המקומית, טופס 161, אישורים רפואיים וכל טופס אחר שיתבקש למסור בעקבות המקרה שלו להחזרי המס.

רוצים לקבל מענה מהיר ושירות? מלאו פרטים!