רואה חשבון בתל אביב

אודות מרכז המידע

מרכז מידע רואי חשבון בישראל אינו אחראי על מתן השירותים המוצעים מספקי השירות אשר מתקבלים בצורה ישירה ו/או עקיפה, אתר cpa-4you.co.il ממליץ על ספקים אך באחריותכם לקבל את כל המידע מהספק, רואה חשבון ו/או יועץ מס. להמשך קריאת התקנון